کسب مقام دومی مسابقات دارت توسط راه آهن اراک

تیم اداره کل راه آهن اراک به مقام دومی مسابقات دارت کارگران استان مرکزی دست یافت.در این مسابقات که با همت انجمن ورزشی دارت و هئیت ورزش کارگری استان مرکزی برگزار شد تیم راه آهن اراک در بخش تیمی به مقام دومی دست یافت.


نظر بگذارید