کسب مقام دومی مسابقات شنا توسط فرزند همکار راه‌آهن اراک

فرزند همکار راه آهن اراک موفق به کسب مقام دومی مسابقات قهرمانی شنای استان مرکزی شد.نیایش مسعودی فرزند کاظم مسعودی از کارکنان اداره ناوگان راه آهن اراک موفق شد در مسابقات شنای قهرمانی استان مرکزی در ماده 200 متر ترکیبی انفرادی، مقام دوم را کسب نماید.


نظر بگذارید