کسب مقام دومی مسابقات شنا توسط فرزند همکار راه‌آهن اراک

فرزند همکار راه آهن اراک موفق به کسب مقام دومی مسابقات قهرمانی شنای استان مرکزی شد.مهدی ظهیری فرزند محمد ظهیری از کارکنان اداره ناوگان راه آهن اراک موفق شد در مسابقات شنای قهرمانی استان مرکزی در ماده 100 متر پروانه مقام دوم را کسب نماید.همچنین وی در ماده 100 متر قورباغه نیز به مقام سومی دست یافت.


نظر بگذارید