صعود همکار راه آهن اراک به قله 4150 متری سنبوران

مهدی رفیعی کارشناس گروه نظارت خط اداره کل راه آهن اراک به قله 4150 متری سنبوران صعود کرد.قله سنبوران بلندترین قله اشترانکوه است.


نظر بگذارید