کسب دومین پیروزی تیم فوتسال راه آهن اراک

تیم فوتسال بسیج راه آهن اراک به دومین پیروزی خود در مسابقات فوتسال پایگاه های مقاومت بسیج ادارات کل شهرستان اراک دست یافت.تیم فوتسال بسیج راه آهن اراک در دومین دیدار خود با نتیجه سه بر صفر تیم خطوط لوله نفت را شکست داد.گفتنی است تیم فوتسال بسیج راه آهن اراک در اولین دیدار خود توانسته بود تیم اداره کل ثبت اسناد را با نتیجه شش بر صفر شکست دهد.


نظر بگذارید