اعلام برنامه های باشگاه فرهنگی-ورزشی راه آهن اراک

باشگاه فرهنگی ورزشی اداره کل راه آهن اراک برنامه های خود را در دو بخش آقایان و بانوان اعلام کرد.داشتن کارت بیمه ورزشی از الزامات حضور در برنامه های ورزشی این باشگاه می باشد. برنامه های باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن اراک به شرح جدول ذیل می باشد:                                                  آقایان ردیف رشته ورزشی ایام فعالیت […]