حضور ورزشکاران راه آهن اراک در جشنواره فرهنگی ورزشی راه آهن کشور

ورزشکاران راه آهن اراک در جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان راه آهن کشور که در شهرستانهای ساری و گرگان برگزار شد حضور یافتند.ورزشکاران راه آهن اراک در رشته های والیبال،فوتسال و آمادگی جسمانی بانوان شرکت کردند.


نظر بگذارید