مقام دومي مسابقات شنا استان مرکزي

فرزند همکار اداره کل راه آهن اراک موفق به کسب 3 مقام در رشته هاي مختلف مسابقات شنا استان مرکزي شد.مهدي ظهيري فرزند مجيد ظهيري از کارکنان اداره جريه موفق شد در مسابقات شناي استان مرکزي در ماده 100 متر قورباغه مقام دوم و در ماده 50 متر قورباغه و 100 متر پروانه مقام سوم […]


کسب ۳ مدال توسط تیم شنای راه آهن اراک

تیم شنای راه آهن اراک موفق به کسب ۳ مدال از مسابقات کارکنان راه آهن کشور شدند.در این مسابقات که در اصفهان برگزار شد آقای علی گودرزی موفق شد در رده سنی ۳۵-۴۵ سال مقام دومی و مدال نقره را به دست آورد و آقای مهدی شاطری نیز توانست در رده سنی زیر ۳۵ سال […]