مسابقات ميني فوتبال کارکنان راه آهن اراک برگزار شد

به مناسبت اعياد قربان و غدير و دهه ولايت مسابقات ميني فوتبال کارکنان راه آهن اراک برگزار شد و با معرفي تيم هاي برتر به کار خود پايان داد.اين مسابقات با حضور 8 تيم در دو گروه و در زمين چمن مجموعه ورزشي شهيد آتشيان آغاز به کار کرد.در گروه الف تيم هاي بالاست،بازديد،بازرگاني و ساختمان و تاسيسات و در گروه ب تيم هاي ناوگان،دپو،تدارکات و سير و حرکت به رقابت با يکديگر مي پردازند.در مرحله اول اين مسابقات و با اتمام بازي هاي اين مرحله چهار تيم سيرو حرکت،تدارکات،ساختمان و تاسيسات و بازديد به مرحله دوم مسابقات صعود کردند.همچنين با اتمام دور دوم اين مسابقات دو تيم سير و حرکت و تدارکات به مرحبه نهائي راه يافتند و در بازي فينال نيز پس از تساوي در وقت قانوني و اضافه،تيم تدارکات موفق شد با ضربات پنالتي به مقام قهرماني نائل گردد.دربازي رده بندي نيز تيم بازديد با غلبه بر ساختمان و تاسيسات به مقام سومي رسيد.


نظر بگذارید