تجهیز سالن بدنسازی به کفپوش های گرانولی

به گزارش امور ورزش راه آهن اراک،سالن بدنسازی باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن اراک به کفپوش های گرانولی مجهز شد.در راستای مرمت و تجهیز سالن بدنسازی،این باشگاه به کفپوش های گرانولی مجهز شد.سالن بدنسازی راه آهن اراک در مجموعه ورزشی ولایت واقع شده است.


آغاز فعالیت زمین چمن مجموعه ورزشی شهید آتشیان

به گزارش امور ورزش اداره کل راه آهن اراک،فعالیت زمین چمن مجموعه ورزشی شهید آتشیان از 15 اردیبهشت آغاز شده است.این مجموعه ورزشی درروزهای زوج پذیرای همکاران و علاقمندان می باشد.متقاضیان جهت بهره مندی از زمین چمن می بایست ضمن هماهنگی با امور ورزش از کارت بیمه ورزشی سال 97 نیز برخوردار باشند.