کسب مقام اولی فرزند همکار در مسابقات شنا

فرزند همکار راه آهن اراک در مسابقات شنای شهرستان اراک دو مقام اولی و سومی را کسب کرد.سيد علي مسعودي فرزند همکار لکوموتيوران سيد کاظم مسعودي در ورزش شنا در دو رشته شناي قورباغه وکرال سينه مقام اول و سوم را کسب کرده است.این مسابقات در سطح شهرستان اراک و در رده سني زير 10 […]


گزارش تصویری تمرینات تیم والیبال کارکنان راه آهن اراک


کسب مقام دومي مسابقات شنا استان،توسط فرزند همکار

مهدي ظهيري فرزند همکار راه آهن اراک موفق به کسب 2 عنوان نائيب قهرماني در مسابقات شناي استان مرکزي شد.مهدي ظهيري در رشته شنا 100 متر پروانه و شنا 50 متر کرال پشت موفق به کسب مقام نائب قهرماني شد.وي همچنين در رشته 50 متر پروانه به مقام سومي رسيد.