مسابقات آمادگي جسماني بانوان راه آهن اراک برگزار شد

مسابقات آمادگي جسماني بانوان اداره کل راه آهن اراک و خانواده هاي ايشان به مناسبت هفته بسيج در مجموعه فرهنگي ورزشي راه آهن اراک برگزار شد.اين دور از مسابقات با حضور دختران 4 الي 15 سال و به مناسبت هفته بسيج و با حضور 50 نفر از فرزندان دختر کارکنان راه آهن اراک در سال […]


برگزاری تمرینات تیم آمادگی جسمانی بانوان

تمرینات تیم آمادگی جسمانی بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن اراک برگزار می گردد.به گزارش مسئول امور ورزش راه آهن اراک تمرینات تیم آمادگی جسمانی بانوان به صورت هفتگی و در هر هفته 3 نوبت در زمین چمن شهید آتشیان و زیر نظر مربی مورد تائید هیئت ورزشی آمادگی جسمانی استان برگزار می گردد.


مسابقات فوتسال کارکنان راه آهن اراک برگزار می گردد

به گزارش امور ورزش اداره کل راه آهن اراک در نظر است به مناسبت هفته بسیج يك دوره مسابقات فوتسال برگزار گردد.به گفته مسئول امور ورزش راه آهن اراک علاقه مندان مي توانند تقاضاي خود را مبني بر حضور در اين مسابقات تا تاريخ 2/9/1395  قبل از قرعه كشي به امور ورزش ارائه نمايند .ابوالفضل […]