موفقيت فرزندان كاركنان راه آهن اراك در مسابقات ورزشي

به گزارش امور ورزش راه آهن اراك خانم پرنيا كيهاني راد دانش آموز دوره دبستان و از فرزندان همكار موفق به كسب مقام قهرماني در رشته هندبال در بين آموزشگاه هاي ناحيه 2 استان مركزي در سال تحصيلي 94-95 شد.همچنين نيايش مسعودي از فرزندان همكار راه آهن اراك موفق به كسب مقام سوم در رشته […]


فيناليست هاي مسابقات فوتسال مشخص شدند

با اتمام دور نيمه نهائي مسابقات فوتسال كاركنان راه آهن اراك تيم هاي دپوي 1 و تراورس حريف يكديگر در بازي فينال شدند.پيش از اين تيم دپوي 1 توانست تيم احياء صنعت را شكست دهد و تيم تراورس نيز از سد سير و حركت گذشت تا حريف دپوي 1 در بازي فينال شود.تيم هاي احيا […]


چهره 4 تيم راه يافته به مرحله نيمه نهائي فوتسال مشخص شد

با اتمام مسابقات مرحله دوم فوتسال كاركنان راه آهن اراك چهره 4 تيم صعود كرده به مرحله بعد مشخص شد.پس از انجام دور دوم مسابقات كه به صورت يك حذفي برگزار شد تيم هاي دپو 1،احياء صنعت،سير و حركت و تراورس به مرحله نيمه نهائي صعود كردند.


8 تيم به دور دوم مسابقات فوتسال راه آهن اراك راه يافتند

با اتمام دور اول مسابقات فوتسال كاركنان راه آهن اراك،8 تيم به دور دوم صعود كردند.در دور دوم تيم هاي ارتباط،دپو 3،دپو 1،مخازن،كيميا ريل،احيا صنعت،سير و حركت و تراورس به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت.مسابقات دور دوم به صورت ك حذفي برگزار مي شود.