آماده سازي تيم فوتسال راه آهن اراك

برنامه آماده سازي تيم فوتسال راه آهن اراك در مجوعه ورزشي ولايت در حال برگزاري است.به گزارش امور ورزش،تيم فوتسال راه آهن اراك جهت حضور در مسابقات سراسري كاركنان شركت راه آهن كشور در حال برگزاري تمرينات فشرده و آماده سازي است.اين تمرينات به صورت همه روزه و با حضور كليه اعضاي تيم و مربيان […]