کوهپیمائی کارکنان راه آهن اراک در سال جدید

برنامه کوهپیمائی کارکنان اداره کل راه آهن اراک جمعه 22 فروردین ماه برگزار شد. طبق برنامه ریزی صورت گرفته تیم کوهپیمائی جمعه هر هفته به کوهپیمائی خواهند پرداخت.


انجام مراحل اوليه صدور كارت بيمة ورزشي در دفتر امور ورزش

مراحل اوليه صدور كارت بيمه ورزشي در دفتر امور ورزش انجام مي شود.به گزارش امور ورزش راه آهن اراك به منظور رفاه حال همكاران و خانوادة محترمشان ترتيبي اتخاذ گرديده كه مراحل اوليه صدور كارت بيمة ورزشي سال 1393 در دفتر امور ورزش راه آهن صورت مي پذيرد.از آنجا كه داشتن كارت بيمه ورزشي براي […]


آغاز فعاليت هاي ورزشي باشگاه فرهنگي-ورزشي راه آهن اراك در سال 93

 فعاليت هاي ورزشي باشگاه فرهنگي-ورزشي راه آهن اراك در سال 93 آغاز شد.به گزارش امور ورزش اداره كل راه آهن اراك،تمرينات رشته هاي ورزشي فوتسال ، واليبال ، بدنسازي ، شطرنج ، كشتي ، كاراته ، آمادگي جسماني و ورزشهاي باستاني براي آقايان و رشته هاي ورزشي كاراته ، كونگ فو ، آمادگي جسماني و […]