ورزشكاران موظف به داشتن كارت بيمۀ ورزشي هستند

به گزارش امور ورزش اداره كل راه آهن اراك،با توجه به تأكيد اداره كل ورزش و جوانان و هيئت پزشكي ورزشي استان در رابطه با لزوم داشتن كارت بيمۀ ورزشي، كليۀ ورزشكاران موظفند كارت بيمۀ ورزشي سال 1392 را اخذ نمايند در غير اين صورت باشگاه فرهنگي ورزشي راه آهن هيچگونه تعهدي در قبال آسيب […]


دومين برنامۀ كوهپيمايي در راه آهن اراك برگزار شد

دومين برنامۀ كوهپيمايي با حضور 14 نفر از كاركنان راه آهن اراك در سال جديد به منظور صعود به كوههاي اطراف راه آهن در تاريخ 29 / 1 / 1392 رأس ساعت 30 : 6  برگزار گرديد .


اولين برنامه كوهپيمايي همكاران در سال جديد برگزار شد


در مراسم تجلیل از ورزشکاران راه آهن اراک مطرح شد:

هر قدمي که در راستاي ورزش برداشته شود، قابل تقدير است مراسم تقدير از ورزشكاران نمونه اداره كل راه آهن اراك در سال 91 با حضور سرپرست،معاونين، اعضاي كميته ورزش،مربيان رشته هاي ورزشي و جمعي از ورزشكاران اين اداره كل برگزار شد.در اين مراسم جلال الدين كوكنار سرپرست و رئيس كميته ورزش راه آهن اراك […]